Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
1. Estimates and Control Unit 19 Februari 2018 , 10:11 AM English
2. Unit Anggaran dan Kawalan 19 Februari 2018 , 10:08 AM Malay
3. Permanent Secretary’s Office 19 Februari 2018 , 10:03 AM English
4. Assistant Finance Minister’s Office 19 Februari 2018 , 10:02 AM English
5. Public Agencies Unit 19 Februari 2018 , 10:01 AM English
6. Unit Agensi Awam 19 Februari 2018 , 09:59 AM Malay
7. Bahagian Kewangan & Ekonomi 19 Februari 2018 , 09:58 AM Malay
8. Finance and Economics Division 19 Februari 2018 , 09:54 AM English
9. Bahagian Perolehan & Harta Awam 06 Februari 2018 , 02:50 PM Malay
10. Procurement And Public Property Division 06 Februari 2018 , 02:48 PM English
11. Bilik Sulit 06 Februari 2018 , 02:42 PM Malay
12. Pekeliling 3/2017- Mengenai Pelaksanaan E- Sisphans 02 Februari 2018 , 01:57 PM Malay
13. Pekeliling Kementerian Kewangan 3/2013 - Tatacara Pelupusan E-Waste Melibatkan Peralatan ICT Kerajaan Negeri 17 Januari 2018 , 03:05 PM English
14. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 2/2013 - GARIS PANDUAN BAGI PENYEWAAN RUANG BANGUNAN KERAJAAN NEGERI 17 Januari 2018 , 03:05 PM English
15. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 1/2013 - SKIM PINJAMAN MEMBELI KOMPUTER MIKRO 17 Januari 2018 , 03:04 PM English
16. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 6/2013 - Garis Panduan dan Tatacara Pengeluaran Lesen Berniaga 17 Januari 2018 , 03:03 PM Malay
17. Pekeliling Kementerian Kewangan 4/2013 - CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2O14/2015 17 Januari 2018 , 03:02 PM English
18. Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 2/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah Untuk Anggota Pentadbiran Negeri 17 Januari 2018 , 03:02 PM Malay
19. Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 1/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah 17 Januari 2018 , 03:01 PM Malay
20. Pekeliling 2/2017 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2018 - 2019 04 Januari 2018 , 01:54 PM Malay

Pages