Senarai Surat Pekeliling Kementerian Kewangan:

1995


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2/1995 - Tatacara Penyediaan, Penilaian Penerimaan Tender Tempatan

1997


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1/1997 - Perolehan Komputer Secara Ad-Hoc

1998

SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL: 1 TAHUN 1998 - GARIS PANDUAN MENGENAI PENUBUHAN JAWATANKUASA
PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN DI KEMENTERIAN, JABATAN DAN BADAN.tsADAN BERKANUN NEGERI


2000


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan 2000 - Anggaran Tahun 2000 Pelarasan Gaji 10% dan Kawalan Perbelanjaan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. KEW. 400-8 - Kebenaaran Untuk Mempelawa Tender Perolehan Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan 2000 Bil. 1/2000 - Tambahan Pertama Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 1995 Tatacara Penyediaan, Penilaian dan Penerimaan Tender Tempatan

2001


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan 20001 Bil.2/2001 - Membeli dan Memungut Bateri-bateri Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Negeri Sabah

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan 2001 Bil. 3/2001 - Membeli dan Memungut Tayar-Tayar Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Negeri Sabah Bagi Tahun 2001/2002

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan 2001 Bil. 5/2001 - Arahan Kepada Semua Pengerusi Eksekutif/Ketua Pegawai Eksekutif/Pengurus Besar Badan Berkanun Negeri, Agensi Kerajaan, Syarikat-Syarikat Milik Penuh Badan Berkanun dan Agensi Kerajaan dan Syarikat Milik Kerajaan Negeri dan Pegawai Kerajaan Negeri Yang Mewakili Kerajaan Sebagai Ahli Lembaga Pengarah Dalam Badan Berkanun, Agensi dan Syarikat Kerajaan.

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan 2001 Bil. 6/2001 - Pembelian Kenderaan Di Bawah Vot Peruntukan Projek Yang Dibiayai Melalui Peruntukan-Kerajaan Negeri dan Bayaran Pemberian Persekutuan (Federal Reimbursable Grant)

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan 2001 Bil. 7/2001 - Membeli Besi Buruk Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Dan Tidak Diperlukan Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Negeri Sabah Bagi Tahun 2001/2002

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan 2001 Bil. 9/2001 - Penyelenggaraan Pembaikan dan Pembelian Komputer

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan 2001 Bil. KEW.400-8-3 - Penarikan Balik Pembekuan Kemudahan Tambang Percuma

2002


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1/2002 - Belanjawan Perbekalan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. KEW.100-0 Progressive Insurance Berhad (PIB)

2003


Pinjaman Perumahan Kakitangan Kerajaan Negeri Melalui Borneo Housing Mortgage Finance Berhad (BHMFB)

2004


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2/2004 Had Kewangan Kontraktor-Kontraktor Kerja Bagi Kerja-Kerja Kejuruteraan Awam, Bangunan Dan Mekanikal

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 3/2004 - Bayaran Khas Prestasi 2003 Bagi Anggota Pentadbiran Negeri

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 3/2004 (10/2/2004)- Membeli Besi Buruk Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Dan Tidak Diperlukan Bagi Tempoh Satu(1) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Negeri Sabah Bagi Tahun 2004/2005

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 4/2004 - Anggaran Hasil Negeri Disemak Bagi Tahun 2004 dan Anggaran Hasil Bagi Tahun 2005

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. Kew. 100-4 - Senarai Perolehan Tender Pembiayaan Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2003

2005


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1/2005 - Cadangan dan Memeriksa Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2006-2007

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2/2005 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2/2005 (29/3/2005) - Garis Panduan Perlaksanaan Enakmen Badan-badan Berkanun (Peruntukan-Peruntukan Tambahan) 1997

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 3/2005 - Panduran dan Tatacara Pengeluaran Lesen Berniaga

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 4/2005 - Garis Panduan Mengenai Peranan dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan-badan Berkanun Negeri

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5/2005 - Membeli dan Memungut Tayar-tayar Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Negeri Sabah Bagi Tahun 2005 hingga 2007

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 6/2005 - Membeli dan Memungut Bateri-Bateri Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Negeri Sabah

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 8/2005 - Menambahbaik Pengurusan Pungutan Hasil Kerajaan Negeri

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 9/2005 - Pembayaran Imbuhan Tahunan 2005 Kepada Kakitangan Badan-Badan Berkanun dan Kuasa-Kuasa Tempatan

2006

Surat KEW(S) 100-44/42 -Senarai Perolehan Tender Pembiayaan Kerajaan Bagi Tahun 2005

 


2007

Surat KEW(S) 100-44/47 - Aliran Maklumat Projek/Program Pembangunan Dan Agihan Peruntukan

Surat KEW(S) 100-15/1/41 Klt. 19 - Penggantian Kenderaan Khas Ketua Jabatan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1/2007 - Penurunan Kuasa Pelupusan dan Hapus Aset dan Barang Kerajaan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2/2007 - Garis Panduan Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bii. 3/2007 - Peraturan-Peraturan Am Perolehan Kerajaan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5/2007 - Pinjaman Untuk Membiayai Projek Badan Berkanun Negeri dan Agensi Kerajaan Melalui Sabah Development Bank Bhd dan Perbadanan Pinjaman Sabah

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 6/2007 - Pembayaran dipertanggungkan Kepada Akaun Kena Bayar

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 7/2007 - Kebenaran Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Untuk Membeli Kenderaan Kerajaan yang Diganti Dengan Kenderaan Baru

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. XX/2007 - Pengurusan Penyelenggaraan Kenderaan Kerajaan Negeri

Surat KEW(S) 300-7/2 Klt.9 (122) - Perlantikan Kontraktor Untuk Membeli Dan Memungut Tayar-Tayar Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Negeri Sabah Bagi Tahun 20078/2008


2008

Surat Pekeliling Dasar Skim Pinjaman Perumahan Kerajaan - Dasar Skim Perumahan Kerajaan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1/2008 - Tatacara Perolehan Melalui Sebutharga

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2/2008 - Langkah Untuk Mengatasi Masalah Hutang Berat Di Kalangan Anggota Perkhidmatan Awam

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 3/2008 - Pengurusan Penyelenggaraan Kenderaan Kerajaan Negeri

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 4/2008 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2009

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5/2008 - Kuasa Menandatangani Surat-Surat Kelulusan Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 6/2008 - Peraturan dan Had Harga Maksima Perabot/Kelengkapan Pejabat Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 7/2008 - Kelengkapan Pembayaran Kos Panggilan (Bil) Telefon Bimbit Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 9/2008 - Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga di Dalam Kontrak Kerja

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 10/2008 - Membeli dan Memungut Bateri-Bateri Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Negeri Sabah

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 11/2008 - Kaedah Baru Pemesanan Borang-Borang Komputer Melalui Jabatan Cetak Kerajaan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 12/2008 - Dasar Perolehan dan Pelaksanaan Sistem Aplikasi ICT, serta penyimpanan Data dan Sistem Aplikasi ICT, ke Pusat Data Kerajaan Negeri

Virement - KEW.100-4/4 - Penggunaan Borang Baru Permohonan Peruntukan Tambahan, Permohonan Pindah Peruntukan, Waran Peruntukan Kecil dan Penarikan Balik Peruntukan

2009


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil.1 Tahun 2009 - Skim Pinjaman Membeli Komputer Mikro

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2009 - Perlantikan Kontraktor Untuk Memungut dan Membeli Besi Lusuh Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Dua Puluh (20) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Negeri Sabah Bagi Tahun 2009/2029

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 3 Tahun 2009 - Pelupusan Tayar-Tayar Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Oleh Semua Kementerian/Jabatan dan Badan-badan Berkanun Negeri

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 4 Tahun 2009 - Cadangan dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2010 - 2011

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 6 Tahun 2009 Dasar Penggunaan Perisian OPENOFFICE.Org Sebagai Perisian Produktiviti Pejabat Rasmi Untuk Kerajaan Negeri

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 7 Tahun 2009 - Penggunaan Paip PVC/HDPE Keluaran timplas Industries (M) Sdn. Bhd.

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 8 Tahun 2009 - Pengisian Jawatan Dalam Perkhidmatan Awam Negeri dan Badan-Badan Berkanun)

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 9 Tahun 2009 - Perubahan dan Pengemaskinian Pada 'Lampiran A' Garis Panduan bagi Penubuhan Jawantankuasa Audit dan Pemeriksaan untuk Badan-badan Berkanun dan Agensi-agensi Kerajaan Negeri Sabah

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 12 Tahun 2009 - Tempahan Dakwat Pencetak Komputer

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 18 Tahun 2009 - Perubahan Had Nilai dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara SebutHarga

2010


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil. 1 Tahun 2010 - Kenderaan Gunasama Kerajaan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2010 - Pindaan Had Kelayakan Skim Pinjaman Kenderaan untuk Pegawai-Pegawai dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Termasuk Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri (SPK) Bil.3 Tahun 2010 - Had Nilai dan Syarat-syarat Lantikan/Pembelian Terus bagi Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan

Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 4 Tahun 2010 - Mengenai Pelaksanaan Kod Tadbir Urus Korporat untuk Badan Berkanun Negeri Sabah (Code of Corporate Governance for Sabah State Statutory Bodies)

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5 Tahun 2010 - Kuasa Menandatangani Surat-surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah

Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 6 Tahun 2010 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2011

Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 8 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Laporan Kehilangan Wang Dan Harta Benda Kerajaan Negeri Sabah.

Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 9 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 10 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

Pekeliling Kementerian Kewangan Sabah Bil. 11 Tahun 2010 - Pembayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a)

Pekeliling Kementerian Kewangan Bil.12 Tahun 2010 - Pindaan Para 3.4 Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 1998 Garis Panduan Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun di Kementerian, Jabatan dan Badan-Badan Berkanun Negeri

Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 13 Tahun 2010 - Sistem Bayaran Pukal Bil Telefon Malaysia

2011


Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 2011 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2012-2013

2012


Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2012 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2013

Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5 Tahun 2012 - Pindahan Had Kelayakan Dan Bayaran Perkhidmatan Pinjaman SKIM Pinjaman Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah

2013


Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL. 1/2013 SKIM PINJAMAN MEMBELI KOMPUTER MIKRO

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL. 2/2013 GARIS PANDUAN BAGI PENYEWAAN RUANG BANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri BIL. 3/2013 Tatacara Pelupusan E-Waste Melibatkan Peralatan ICT Kerajaan Negeri

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL. 4/2013 CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN
NEGERI SABAH, 2O14/2015

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL. 9/2013 GARISPANDUAN, PERATURAN DAN TATACARA PELAKSANAAN 'STATE COMPANY INFORMATION SYSTEM' (SCIS) VERSI 3.0

2014


 

2015


Pekeliling Jabatan Ketua Menteri Bil. 1 / 2015 GARIS PANDUAN LANGKAH-LANGKAH PENJIMATAN PERBETANJAAN MENGURUS

PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.2/2015 - CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2O16 - 2O17

 
   
Pelawat Awam Pelawat Kerajaan Pelawat Warga MOF this only an RSS link to facebook mof youtube link