Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
81. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 2/2013 - GARIS PANDUAN BAGI PENYEWAAN RUANG BANGUNAN KERAJAAN NEGERI 17 Januari 2018 , 03:05 PM English
82. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 1/2013 - SKIM PINJAMAN MEMBELI KOMPUTER MIKRO 17 Januari 2018 , 03:04 PM English
83. Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 6/2013 - Garis Panduan dan Tatacara Pengeluaran Lesen Berniaga 17 Januari 2018 , 03:03 PM Malay
84. Pekeliling Kementerian Kewangan 4/2013 - CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2O14/2015 17 Januari 2018 , 03:02 PM English
85. Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 2/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah Untuk Anggota Pentadbiran Negeri 17 Januari 2018 , 03:02 PM Malay
86. Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 1/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah 17 Januari 2018 , 03:01 PM Malay
87. Pekeliling 2/2017 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2018 - 2019 04 Januari 2018 , 01:54 PM Malay
88. Pekeliling 1/2016 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2017 04 Januari 2018 , 01:53 PM Malay
89. Pekeliling 3/2016 - Memperkukuhkan Disiplin Kewangan Dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri 04 Januari 2018 , 01:53 PM Malay
90. Pekeliling 7/2017 - Peraturan Dan Pentakrifan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 01:52 PM Malay
91. Pekeliling 7/2016 - Peraturan Penyewaan Kenderaan Rasmi/Khas Dan Kenderaan Jabatan/Kementerian Di Bawah Penswastaan Kenderaan Kerajaan Negeri 04 Januari 2018 , 01:52 PM Malay
92. Pekeliling 6/2016 - Had Nilai Perolehan Kerja Bagi Peruntukan Persekutuan 04 Januari 2018 , 01:50 PM Malay
93. Pekeliling 6/2017 - Garis Panduan Peraturan Dan Had Harga Maksima Perabot Dan Kelengkapan Pejabat Perkhidmatan Awam Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 01:49 PM Malay
94. Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil: 18 Tahun 2009 - Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga 04 Januari 2018 , 11:59 AM Malay
95. Pekeliling 4/2017 - Membeli Dan Memungut Tayar-Tayar Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 11:58 AM Malay
96. Pekeliling 3/2017 - Membeli dan Memungut Bateri-Bateri Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah 04 Januari 2018 , 11:56 AM Malay
97. Accounts Unit 20 Disember 2017 , 10:34 AM English
98. Internal Audit Division 19 Disember 2017 , 02:37 PM English
99. Public Agencies & Investment Monitoring Division 19 Disember 2017 , 02:33 PM English
100. Information Resource Center Unit 19 Disember 2017 , 02:13 PM English

Pages