Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Kandungan Laman Terkini

No. Tajuk Tarikh dan masa kemaskini Language
81. TATACARA PENGURUSAN PEREKODAN ASET ALIH KERAJAAN NEGERI SABAH 17 May 2019 , 10:15 AM Malay
82. PENUTUPAN BARTER TRADE 2019 09 May 2019 , 05:34 PM Malay
83. 95 kuota untuk perniagaan tukar barang di Sabah 27 Mac 2019 , 11:52 AM Malay
84. PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2020 18 Mac 2019 , 09:37 AM Malay
85. PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.1/2019 CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2020 - 2021 08 Mac 2019 , 03:17 PM Malay
86. LAPORAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA) SERTA LAPORAN PERBELANJAAN BULANAN 04 Februari 2019 , 09:50 AM Malay
87. PKKN BILANGAN 03/2018 GARIS PANDUAN PERBELANJAAN DARURAT DIBAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 55 DAN PEROLEHAN DARURAT DIBAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 173.2 30 November 2018 , 01:59 PM Malay
88. Ucapan Bajet Negeri 2019 09 November 2018 , 05:03 PM Malay
89. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH BIL.2/2018 PELAKSANAAN PENDAFTARAN JURUPERUNDING DENGAN PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PUKONSA) 01 November 2018 , 04:04 PM Malay
90. SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN MEGERI SABAH BIL.1/2018 PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS DI BAWAH A.P 58(a) 01 November 2018 , 10:24 AM Malay
91. Pejabat Menteri Kewangan 10 Oktober 2018 , 10:39 AM Malay
92. Assistant Finance Minister’s Office 09 Oktober 2018 , 09:16 AM English
93. Kursus Ahli Lembaga Pengarah Badan Berkanun dan Agensi Kerajaan Negeri Sabah tahun 2018 08 Oktober 2018 , 03:30 PM Malay
94. KURSUS AHLI LEMBAGA PENGARAH BADAN BERKANUN & AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH 2018 28 September 2018 , 02:48 PM Malay
95. PAMERAN BADAN BERKANUN DAN AGENSI KERAJAAN 2018 28 September 2018 , 02:46 PM Malay
96. Ahli Jawatankuasa KHKS 21 Ogos 2018 , 11:10 AM Malay
97. PELAKSANAAN URUSAN PEROLEHAN OLEH AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH 17 Ogos 2018 , 03:31 PM Malay
98. Senarai Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan perkhidmatan yang Hilang dan Dibatalkan dan digantikan dengan sijil baru - Bil.02/2018 06 Ogos 2018 , 10:50 AM Malay
99. Senarai Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan perkhidmatan yang Hilang dan Dibatalkan dan digantikan dengan sijil baru - Bil.03/2018 06 Ogos 2018 , 10:45 AM Malay
100. Pekeliling Kementerian Kewangan 5/2013 - MENAMBAHBAIK PENGURUSAN PUNGUTAN HASIL KERAJAAN NEGERI 13 Julai 2018 , 01:14 PM Malay

Pages