Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Bahagian Perolehan dan Harta Awam

Bahagian Perolehan & Harta Awam

Setiausaha Rendah, Gred N54

Suhaib Bin Datuk Haji Ismail

Telephone 368229

Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N22

Noraisah Tahir

Telephone 368229

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Roslan Lampakas

Telephone 368230

Ketua Penolong Setiausaha, Gred N48

Hajjah Roslidah Bte Raskan

Telephone 368233

Juruukur Bahan, Gred J41

Puan Ros Rita Ag.Talip

Penolong Setiausaha, Gred N41

Zulaikha Hj. Jamir

Telephone 368231

Penolong Setiausaha, N41

Kartini Binti Abdul Karim

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N32

Othman bin Bongkol

Telephone 368239

Penolong Pegawai Tadbir, N32

Christopher Jobit

Telephone 368235

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Asmah bte Abdul Majid

Telephone 368241

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Lena bte Ahmad

Telephone 368242
Unit PUKONSA

Pegawai Tadbir, Gred N41

Meirin Sugara

Telephone 368018

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N29

Suffian Majid

Telephone 368042

Penolong Pegawai Tadbir, Gred N29

Mary Joseph

Telephone 368043

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Joseph Ryman

Telephone 368022

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Rosliah Jimlin

Telephone 368046

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Sylvia bte Abin Anggang

Telephone 368040

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22

Dg. Saadiah bte Silon

Telephone 368023

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Queen Noor bte Abdul Rahman

Telephone 368045

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Justine Saning @ Roger

Telephone 368019

Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19

Judith Albert Manson

Telephone 368020

Pegawai Khidmat Pelanggan, Gred N19

Maznah Awang

Telephone 368048

Pembantu Operasi, Gred R3

Japar Tahir

Telephone 368021

Pekerja Awam, Gred H11

Aninah bte Arbin

Telephone 368021