Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Unit Penguatkuasaan Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan

Juruaudit, Gred W48
-
Phone: 
368291
Penolong Akauntan, Gred W32
-
Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22
Ibrahim Haji Asmat
Pembantu Tadbir (P/O), Gred N22
Maksul Saidi
Pembantu Tadbir (P/O), Gred N19
Jemah Libih
Malay