Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Pekeliling

2017
Title
Makluman Perpindahan Pejabat Kementerian Kewangan Negeri Sabah
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 22017 Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2018 - 2019
2016
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1/2016 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2017
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil.3/2016 - Memperkukuhkan Disiplin Kewangan Dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri
2013
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah Bil. 6/2013
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL. 1/2013 SKIM PINJAMAN MEMBELI KOMPUTER MIKRO
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL. 2/2013 GARIS PANDUAN BAGI PENYEWAAN RUANG BANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri BIL. 3/2013 Tatacara Pelupusan E-Waste Melibatkan Peralatan ICT Kerajaan Negeri
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL. 4/2013 CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2O14/2015
2012
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2012 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2013
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5 Tahun 2012 - Pindahan Had Kelayakan Dan Bayaran Perkhidmatan Pinjaman SKIM Pinjaman Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah
2011
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 2011 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2012-2013
2010
Title
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri (SPK) Bil.3 Tahun 2010 - Had Nilai dan Syarat-syarat Lantikan/Pembelian Terus bagi Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 9 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 4 Tahun 2010 - Mengenai Pelaksanaan Kod Tadbir Urus Korporat untuk Badan Berkanun Negeri Sabah (Code of Corporate Governance for Sabah State Statutory Bodies)
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 10 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5 Tahun 2010 - Kuasa Menandatangani Surat-surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah
Pekeliling Kementerian Kewangan Sabah Bil. 11 Tahun 2010 - Pembayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a)
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil. 1 Tahun 2010 - Kenderaan Gunasama Kerajaan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 6 Tahun 2010 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2011
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil.12 Tahun 2010 - Pindaan Para 3.4 Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 1998 Garis Panduan Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun di Kementerian, Jabatan dan Badan-Badan Berkanun Negeri
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2010 - Pindaan Had Kelayakan Skim Pinjaman Kenderaan untuk Pegawai-Pegawai dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Termasuk Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 8 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Laporan Kehilangan Wang Dan Harta Benda Kerajaan Negeri Sabah.
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 13 Tahun 2010 - Sistem Bayaran Pukal Bil Telefon Malaysia