Saiz Teks

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 112%

Pilih Bahasa

Pekeliling

2018
Title
PENANGGUHAN SURAT PEKELILING KEMENTERIAN KEWANGAN BIL.3/2017 MENGENAI PELAKSANAAN E-SISPHANS
Pekeliling Bil 1/2018 - Cadangan dan pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2019
Senarai Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan perkhidmatan yang Hilang dan Dibatalkan dan digantikan dengan sijil baru - Bil.03/2018
Senarai Sijil Pendaftaran Kontraktor Kerja, Bekalan dan perkhidmatan yang Hilang dan Dibatalkan dan digantikan dengan sijil baru - Bil.02/2018
PEKELILING ANGGARAN PEMBANGUNAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2019
PELAKSANAAN URUSAN PEROLEHAN OLEH AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH
2017
Title
Pekeliling 3/2017 - Membeli dan Memungut Bateri-Bateri Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah
Pekeliling 4/2017 - Membeli Dan Memungut Tayar-Tayar Lama Yang Tidak Boleh Digunakan Lagi Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Daripada Semua Kementerian, Jabatan Dan Badan Berkanun Negeri Sabah
Pekeliling 7/2017 - Peraturan Dan Pentakrifan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah
Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil: 18 Tahun 2009 - Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga
Makluman Perpindahan Pejabat Kementerian Kewangan Negeri Sabah
Pekeliling 6/2017 - Garis Panduan Peraturan Dan Had Harga Maksima Perabot Dan Kelengkapan Pejabat Perkhidmatan Awam Negeri Sabah
Pekeliling 2/2017 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah, 2018 - 2019
Pekeliling 3/2017- Mengenai Pelaksanaan E- Sisphans
2016
Title
Pekeliling 7/2016 - Peraturan Penyewaan Kenderaan Rasmi/Khas Dan Kenderaan Jabatan/Kementerian Di Bawah Penswastaan Kenderaan Kerajaan Negeri
Pekeliling 1/2016 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2017
Pekeliling 3/2016 - Memperkukuhkan Disiplin Kewangan Dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri
Pekeliling 6/2016 - Had Nilai Perolehan Kerja Bagi Peruntukan Persekutuan
2013
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 6/2013 - Garis Panduan dan Tatacara Pengeluaran Lesen Berniaga
Pekeliling Kementerian Kewangan 5/2013 - MENAMBAHBAIK PENGURUSAN PUNGUTAN HASIL KERAJAAN NEGERI
Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 1/2013 - SKIM PINJAMAN MEMBELI KOMPUTER MIKRO
Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 2/2013 - GARIS PANDUAN BAGI PENYEWAAN RUANG BANGUNAN KERAJAAN NEGERI
Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 1/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah
Pekeliling Kementerian Kewangan 3/2013 - Tatacara Pelupusan E-Waste Melibatkan Peralatan ICT Kerajaan Negeri
Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah 2/2013 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah Untuk Anggota Pentadbiran Negeri
Pekeliling Kementerian Kewangan 4/2013 - CADANGAN DAN PEMERIKSAAN ANGGARAN PERBEKALAN NEGERI SABAH, 2O14/2015
2012
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2012 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2013
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5 Tahun 2012 - Pindahan Had Kelayakan Dan Bayaran Perkhidmatan Pinjaman SKIM Pinjaman Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah
2011
Title
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 2011 - Cadangan Dan Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2012-2013
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2011 - Garis Panduan Pelaksanaan Intergrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan
2010
Title
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri (SPK) Bil.3 Tahun 2010 - Had Nilai dan Syarat-syarat Lantikan/Pembelian Terus bagi Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 9 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 4 Tahun 2010 - Mengenai Pelaksanaan Kod Tadbir Urus Korporat untuk Badan Berkanun Negeri Sabah (Code of Corporate Governance for Sabah State Statutory Bodies)
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 10 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 5 Tahun 2010 - Kuasa Menandatangani Surat-surat Kelulusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah
Pekeliling Kementerian Kewangan Sabah Bil. 11 Tahun 2010 - Pembayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a)
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil. 1 Tahun 2010 - Kenderaan Gunasama Kerajaan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 6 Tahun 2010 - Pemeriksaan Anggaran Perbekalan Negeri Sabah 2011
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil.12 Tahun 2010 - Pindaan Para 3.4 Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 1998 Garis Panduan Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun di Kementerian, Jabatan dan Badan-Badan Berkanun Negeri
Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 2 Tahun 2010 - Pindaan Had Kelayakan Skim Pinjaman Kenderaan untuk Pegawai-Pegawai dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Termasuk Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 8 Tahun 2010 - Tatacara Pengurusan Laporan Kehilangan Wang Dan Harta Benda Kerajaan Negeri Sabah.
Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 13 Tahun 2010 - Sistem Bayaran Pukal Bil Telefon Malaysia
2009
Title
Pekeliling Bil 18/2009 - Perubahan Had Nilai dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga